Roboty ogólnobudowlane w budynku Wojskowej Akademii Technicznej w WarszawiePrzebudowa i rozbudowa parkingu ogólnodostępnego. 
Przebudowa kuchni i pomieszczeń na X piętrze oraz termomodernizacja, przebudowa układu komunikacyjnego oraz dostosowanie budynku Domu Asystenta do wymogów, jakim powinny odpowiadać budynki zakwaterowania zbiorowego i przeznaczone na pobyt stały ludzi Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego<< powrót
COPYRIGHT © 2005 - 2010, HEGOR SP. Z O.O. - Nowe domy Warszawa - mazowieckie | DESIGN I WYKONANIE : domena.pl